Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Klientów zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, czy „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni Pracownicy Sklepu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Administrator: TNOiK Toruń

Kontakt telefoniczny: 56 622 38 07, 622 28 98

Kontakt e-mailowy: sekretariat@tnoik.torun.pl

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych zgodnie z obowiązującym prawem:

  1. prawo do sprostowania – w każdej chwili możesz skontaktować się z nami by zgłosić konieczność poprawienia błędnych danych,
  2. prawo do usunięcia danych – kontaktując się ze Sklepem, w każdej chwili możesz zgłosić nam swój wniosek dotyczący usunięcia danych. Po weryfikacji wniosku i jego zasadności dokonamy niezwłocznego usunięcia wskazanych danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania – składając wniosek dotyczący ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku zasadności takiego wniosku sklep zaprzestanie je przetwarzać w wykazanych procesach, a będzie je jedynie przechowywał,
  4. prawo dostępu do danych – każdy Klient naszego Sklepu ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane przez Sklep,
  5. prawo do przeniesienia – masz prawo przeniesienia swoich danych bezpośrednio do innego administratora, otrzymując od sklepu kopie danych w ustrukturyzowanym formacie, tak byś mógł samodzielnie przenieść swoje dane do innego administratora.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i umożliwiają właściwe funkcjonowanie strony naszego Sklepu. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

  •  realizacja złożonego w Sklepie zamówienia, jego wysyłka, ewentualne reklamacje lub zwrot,
  • właściwe rozliczenie transakcji z Klientem, dokumenty sprzedaży, łącznie z ich przechowywanie przez czas wykazany prawem,
  • marketing reklamowy (newsletter Sklepu), gdy wyrazili Państwo na to oddzielną zgodę.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności,  w szczególności danych osobowych można kierować bezpośrednio  na adres sklepu https://wydawnictwo.tnoik.torun.pl/sklep/ bądź pod numerem telefonu 56 622 38 07, 622 28 98.