Ochrona osób i mienia

Zdzisław Borowicz

Głównym walorem podręcznika jest pełna zgodność z podstawą programową kształcenia, obowiązującą w szkołach policealnych, kształcących w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia. Niezwykle istotne jest, że treści tej publikacji są zbieżne z programem szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia oraz z programem szkoleń dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych.

Podstawowe instytucje prawa handlowego

K. Zacharzewski,
A. Sikorska-Lewandowska, M.T. Kłoda

Oddany do rąk czytelnika pierwszy tom ”Podstawowe instytucje prawa handlowego”, obejmuje wyjściowe zagadnienia kursowego wykładu uniwersyteckiego z zakresu prawa handlowego. W kolejnych tomach podręcznika zostanie zaprezentowana problematyka konwencjonalnie wyczerpująca całość wykładu. 

Prokreacja medycznie wspomagana

Kinga Bączyk-Rozwadowska

Prokreacja medycznie wspomagana jest instytucją doniosłą społecznie i ma duże znaczenie praktyczne z uwagi na rosnącą liczbę niepłodnych osób i par. Tematyka jest niezmiernie istotna zwłaszcza, że rodzi liczne kontrowersje i spory światopoglądowe, a w konsekwencji legislacyjne i sądowe. Publikacja zawiera omówienie obcych i polskich rozwiązań prawnych i sposobów wspomaganego poczęcia, tj. sztuczną inseminację i zapłodnienie pozaustrojowe w obu możliwych konfiguracjach genetycznych, a także zastępcze macierzyństwo i wspomaganą prokreację post mortem.

Czynności materialno-techniczne jako prawna forma działania administracji publicznej

Marian Masternak

Autor podjął próbę wskazania pewnych rozwiązań praktycznych, służących ulepszeniu działalności administracji publicznej, orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych, a także legislacji. Wnioski wypływające z analizy teoretycznej czynności materialno -technicznych mogą być przydatne zarówno w stanowieniu przez ustawodawcę prawa regulującego wykonywanie zadań publicznych, jak i w praktycznym działaniu organów administracji publicznej.

Bestsellery

Nie znaleziono produktów, których szukasz.