Inżynier w gospodarce 4.0

38,00 

Postępujący proces cyfryzacji wszystkich obszarów gospodarki, stanowiący skutek czwartej rewolucji przemysłowej wprowadza wiele zmian w gospodarce oraz społeczeństwie. Powstają inteligentne fabryki, inteligentne miasta, inteligentne domy, które wykorzystują cyber-fizyczne systemy (CPS). Systemy te wykorzystują coraz doskonalsze algorytmy sztucznej inteligencji i funkcjonują przy znikomym udziale człowieka pełniącego jedynie funkcje nadzorcze. Powoduje to zmiany w strukturze zatrudnienia, pojawia się zapotrzebowanie na nowe kompetencje, umiejętności oraz wiedzę pracowników i kadry menedżerskiej. W monografii podjęto próbę identyfikacji kompetencji i umiejętności potrzebnych w dobie Przemysłu 4.0. Przedstawiono  procedury wydawania licencji inżynierskiej w różnych krajach, zwrócono uwagę na aspekt etyczny uwzględniony w tych procedurach. Omówiono także wpływ zawodu inżyniera na wybrane obszary gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem czynników środowiskowych oraz zrównoważonego rozwoju.Zaprezentowano nowe warunki pracy inżyniera uwzględniające pracę zdalną oraz globalizację, która m. in. wymaga umiejętności pracy w wielokulturowych zespołach, innowacyjności oraz uwzględnienia globalnego aspektu ochrony własności intelektualnej.

SKU: W-158 Kategoria: