Jasne i ciemne strony wpływu kryzysu światowego na relacje interpersonalne w przedsiębiorstwach

5,00 

Opis

Przełom XX i XXI wieku zapoczątkował okres nasilonego podkreślania konieczności podmiotowego i zindywidualizowanego podejścia do każdego pracownika jako kreatora unikalnych wartości niematerialnych i materialnych decydujących o możliwościach rozwoju przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. Książka powinna stać się inspiracją dla pracodawców do poszukiwania skutecznych rozwiązań służących eliminowaniu nieprawidłowości w relacjach międzyludzkich w przedsiębiorstwach oraz doskonaleniu tych relacji dla wspólnego, czyli pracowników i pracodawców, dobra. Praca składa się    z czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu tabel i rysunków.

1.Postrzeganie współczesnych pracodawców przez pracowników.

2. Oczekiwania aktualnych i potencjalnych pracowników a działania personalne pracodawców.

3. Aktywność personalna pracodawców w warunkach ogólnoświatowego kryzysu.

4. Alternatywne bodźce niematerialne skutecznie aktywizujące współczesnych pracowników.

Dodatkowe informacje

Waga0.26 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron