Kodeks rodzinny i opiekuńczy

38,00 

Komentarz  do art. 145-184

Opis

Art.30 naszej  Konstytucji głosi, że źródło wolności i praw człowieka stanowi jego przyrodzoną i niezbywalną godność.  Temu poszanowaniu i ochronie godności człowieka i wynikających z niej praw służą określone regulacje prawne. Dotyczą one osób, które ze względu na swój wiek lub stan zdrowia , z reguły nie są w stanie samodzielnie  zadbać o swoje potrzeby.  Komentarz  ma swoją  podstawę  w Opiece i kurateli, uwzględnia  m.in. stan prawny ukształtowany ustawą  z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych ustaw (Dz.U.Nr 220, poz. 1431) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej  (Dz. U. Nr 149, poz.887 ze zmianami). Przepisy prawa materialnego normując opiekę  i kuratelę  zostały omówione w dziale pierwszym. W dziale drugim przedstawiono przepisy  prawa procesowego związane z rozpoznawaniem spraw w zakresie opieki i kurateli.

Dodatkowe informacje

Waga0.55 kg
Autor / redakcja naukowa

,

Format

Rok wydania

Liczba stron

Oprawa