Zielony ład czy zielony nieporządek? Wybrane zagadnienia/ Green deal or green disorder? Selected issues

45,00 

Monografia podejmuje tematykę związaną z Europejskim Zielonym Ładem. Jest pokłosiem międzynarodowej konferencji, która odbyła się 24.06.2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Celem konferencji była analiza przyjętych „zielonych” rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, jak i identyfikacja aktualnych problemów jego ochrony w zakresie m. in. prawa ochrony przyrody, prawa gospodarowania odpadami, prawa geologicznego i górniczego, prawa ochrony powietrza, w tym także ochrony klimatu.

SKU: W-172 Kategorie: ,

Dodatkowe informacje

Waga0.6 kg
Autor / redakcja naukowa