Czynności materialno-techniczne jako prawna forma działania administracji publicznej

78,00 

Opis

We współczesnej nauce prawa administracyjnego formy działania administracji powszechnie traktowane są jako zagadnienie o znaczeniu fundamentalnym. Niektóre prawne formy doczekały się opracowań monograficznych. Niniejsza rozprawa jest pierwszą, w której Autor w szczegółowy sposób analizuje, opisuje i wyjaśnia istotę czynności materialno-technicznych. Rozprawa ma służyć wzbogaceniu wiedzy na temat tej prawnej formy działania administracji publicznej. Autor podjął się próby wskazania pewnych rozwiązań praktycznych, służących ulepszeniu działalności administracji publicznej, orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych, a także legislacji. Wnioski wypływające z analizy teoretycznej czynności materialno-technicznych mogą być przydatne zarówno w stanowieniu przez ustawodawcę prawa regulującego wykonywanie zadań publicznych, jak i w praktycznym działaniu organów administracji publicznej. Analiza i opis czynności materialno-technicznych mogą być pomocne w działaniach podejmowanych w celu zapewnienia ochrony praw obywateli.

  1. Pojęcie prawnych form działania administracji publicznej oraz ich stosowania
  2. Istota czynności materialno-technicznych
  3. Czynności materialno-techniczne a inne formy działania administracji publicznej niebędące czynnościami prawnymi
  4. Kategorie czynności materialno-technicznych
  5. Podstawa prawna czynności materialno-technicznych
  6. Administracyjne środki weryfikacji czynności materialno-technicznych
  7. Sądowa kontrola czynności materialno-technicznych

Dodatkowe informacje

Waga0.98 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania