Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej

30,00 

Studium prawno-ustrojowe

SKU: W-582 Kategorie: , Tagi: ,

Opis

Rada Europejska powstała w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku i długo pozostawała poza systemem instytucji wspólnotowych, potem zaś – na mocy postanowień Traktatu z Maastricht – stała się instytucją Unii Europejskiej. Do systemu instytucjonalnego rozumianego jako całość Radę Europejską włączył Traktat  z Lizbony, który przyniósł bardziej rozbudowane uregulowania prawne i wyposażył ją w nowe funkcje i kompetencje. Monografia jest oparta o bogatą literaturę przedmiotu i poglądy doktryny polskiej oraz europejskiej. Jest źródłem wiedzy o  Radzie Europejskiej a także samej Unii Europejskiej.

I. Narodziny i etapy kształtowania się wizji instytucjonalnej Rady Europejskiej

II. Skład Rady Europejskiej

III. Przewodniczący Rady Europejskiej i jego pozycja prawna

IV. Organizacja wewnętrzna i procedury podejmowania decyzji w Radzie Europejskiej

V. Funkcje i kompetencje Rady Europejskiej

Dodatkowe informacje

Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania