Prokreacja medycznie wspomagana

97,00 

Studium z dziedziny prawa

Opis

Prokreacja medycznie wspomagana jest instytucją doniosłą społecznie i ma duże znaczenie praktyczne z uwagi na rosnącą liczbę niepłodnych osób i par, zainteresowanych powołaniem do życia dziecka. ( ze wstępu ) Tematyka jest niezmiernie istotna zwłaszcza, że rodzi liczne kontrowersje i spory światopoglądowe, a w konsekwencji legislacyjneci sądowe.

W pracy omówiono, z perspektywy obcych i polskich rozwiązań prawnych, poszczególne techniki i sposoby wspomaganego poczęcia, tj. sztuczną inseminację i zapłodnienie pozaustrojowe  w obu możliwych konfiguracjach genetycznych, a także zastępcze macierzyństwo i wspomaganą prokreację post mortem. W opracowaniu poddano wnikliwej analizie takie zagadnienia jak status jurydyczny ludzkiego materiału genetycznego i dysponowanie gametami oraz embrionami, problem diagnostyki preimplantacyjnej oraz prawa dziecka, powołanego do życia w następstwie zastosowania technik heterologicznych, do poznania swojego pochodzenia genetycznego.   ( z recenzji prof. dr hab. Mirosława Nesterowicza )

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców – adwokatów i radców prawnych, sędziów, prokuratorów, studentów prawa i medycyny oraz innych osób bezpośrednio związanych i zainteresowanych problematyką wspomaganej prokreacji – lekarzy, personelu medycznego a także podmiotów sprawujących funkcje kierownicze w systemie lecznictwa i pacjentów.

Dodatkowe informacje

Waga1.25 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania