Dysleksja rozwojowa

26,00 

Podstawy diagnozy i terapii

Opis

Opracowanie poświęcone jest trudnościom w nauce czytania i pisania spowodowanym dysleksją rozwojową u dzieci i młodzieży. Niniejsza pozycja, oparta na bogatym i różnorodnym materiale faktograficznym. będącej wynikiem wieloletniej pracy i doświadczeń Autorki w rozpoznawaniu i reedukacji dysleksji. Praca adresowana jest do osób, które pomagają i chcą pomagać dzieciom z trudem opanowującym sztukę czytania i pisania, a więc do pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, nauczycieli, studentów oraz rodziców. Opracowanie składa się z czterech części:

Rozdział 1. Trudności w czytaniu i pisaniu, ich uwarunkowania i symptomy.

Rozdział 2. Diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu o podłożu dysleksji rozwojowej w aspekcie pedagogicznym.

Rozdział 3.Udzielanie pomocy uczniowi z trudnościami w czytaniu i pisaniu w procesie edukacyjnym w szkole i w domu

Rozdział 4. Terapia pedagogiczna.

Dodatkowe informacje

Waga033 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania