Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ ochrony prawa do prywatności

49,00 

Opis

Obecnie ochrona danych osobowych jest determinowana ciągłym rozwojem technologicznym. Informacja o osobie jest cenna we współczesnym świecie, stąd wymaga stałej ochrony. Z tego względu istotne znaczenie ma precyzyjne, ustawowe uregulowanie tematyki ochrony danych osobowych. Po raz pierwszy w Polsce w jednym akcie prawnym ustawodawca kompleksowo unormował zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych człowieka, zdefiniował podstawowe pojęcia i instytucje odnoszące się do ochrony prywatności jednostki oraz wprowadził prawne mechanizmy kontroli i ochrony danych osób fizycznych. Zaistnienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( w skrócie: GIODO ) okazało się najistotniejszą gwarancją ochrony prywatności człowieka w Polsce.

1. Prawo do prywatności a ochrona danych osobowych
2. Ochrona prywatności i danych osobowych w prawie międzynarodowym i w wybranych państwach
3. Ochrona danych osobowych w polskim porządku prawnym
4. Pozycja ustrojowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
5. Ustawowe zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
6. Środki działania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Zakończenie, bibliografia

Dodatkowe informacje

Waga060 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania