Instrumenty prawne przysługujące poszkodowanym lub zagrożonym naruszeniami prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych i w prawie Unii Europejskiej

30,00 

Opis

Zasadniczymi celami, których realizacji służyć mają badania zaprezentowane w niniejszej pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie środki prawne przysługują poszkodowanym i zagrożonym naruszeniami prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych i w prawie Unii Europejskiej oraz dokonanie wartościującego porównania rozwiązań przyjętych w tych systemach normatywnych.

Opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów, zakończenia i bibliografii.

I. Wprowadzenie do problematyki instrumentów prawnych przysługujących poszkodowanym lub zagrożonym naruszeniami prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych.

II. Wprowadzenie do problematyki instrumentów prawnych przysługujących poszkodowanym lub zagrożonym naruszeniami unijnego prawa antymonopolowego.

III. Instrumenty publicznoprawne przysługujące poszkodowanym lub zagrożonym naruszeniami prawa antymonopolowego w prawie Unii Europejskiej i w prawie Stanów Zjednoczonych.

IV. Antitrust standing to sue i antitrust injury w prawie Stanów Zjednoczonych.

V. Dostęp do dowodów i związanie sądów uprzednimi rozstrzygnięciami w prywatnych sprawach antymonopolowych w prawie Stanów Zjednoczonych i w prawie Unii Europejskiej.

VI. Szkoda, związek przyczynowy i przeniesienie obciążeń w prywatnych sprawach antymonopolowych w prawie Stanów Zjednoczonych i w prawie Unii Europejskiej.

VII. Dochodzenie roszczeń antymonopolowych w sprawach z powództw zbiorowych i w postępowaniach arbitrażowych oraz polubowne załatwianie cywilnych spraw antymonopolowych.

Dodatkowe informacje

Waga0.96 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa