Logika dla prawników

34,00 

Kompendium i zadania

Opis

Kompendium stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień z zakresu logiki formalnej i materialnej przydatnych w edukacji prawniczej i w codziennej pracy prawnika – praktyka. Celem autorów było stworzenie pomocy naukowej do poznania teorii, jak i do praktycznego opanowania sztuki rozwiązywania typowych zadań np. z rachunku zdań. Książka łączy najważniejsze informacje z poszczególnych działów logiki z przykładami i zadaniami do samodzielnego wykonania. Logika stanowi ważną dyscyplinę dydaktyczną dla prawników, administratywistów, ale także studentów innych kierunków studiów humanistycznych.

 1. Filozofia  nauki.
 2. Nazwy.
 3. Definicje.
 4. Podział logiczny.
 5. Predykat, kwantyfikatory.
 6. Wykładnia (reguły egzegezy).
 7. Wnioskowania prawnicze.
 8. Kategorie syntaktyczne.
 9. Rachunek relacji.
 10. Rachunek zdań.
 11. Argumenty i formy argumentacji.
 12. Reguły kolizyjne.
 13. Uzasadnianie  twierdzeń.
 14. Logika deontyczna.

Dodatkowe informacje

Waga0.32 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania