Rezerwat jako prawna forma ochrony przyrody

35,00 

Opis

Z recenzji wydawniczej: praca Ewy Radeckiej ” Rezerwat jako prawna forma ochrony przyrody ” dotyczy niezmiernie ważnego problemu statusu prawnego rezerwatów przyrody w polskim prawie. Jest to kwestia o doniosłym znaczeniu przyrodniczym, społecznym, ale często także gospodarczym.
Monografia stanowi istotny wkład w rozwój doktryny prawa ochrony środowiska. Podjęty temat badawczy (w pełni zrealizowany) bez wątpienia stanowi ważny przyczynek do poznania roli, jaką rezerwaty przyrody pełnią z punktu widzenia prawa krajowego.
Będzie to jedyna tego typu monografia na polskim rynku wydawniczym kompleksowo dotycząca prawa odnoszącego się do rezerwatów przyrody, stanowiąc istotne źródło informacji dla studentów i pracowników naukowych, a także przedstawicieli praktyki prawniczej oraz administracyjnej.
dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające
Rozdział 2. Tworzenie, zmiana i likwidacja rezerwatu przyrody
Rozdział 3. Reżim ochronny na terenie rezerwatu przyrody
Rozdział 4. Skutki utworzenia rezerwatu przyrody
Rozdział 5. Rezerwat przyrody w niektórych obcych systemach prawnych ( Czechy, Słowacja, Niemcy, Rosja )

 

 

Dodatkowe informacje

Waga0.56 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Rok wydania