Sekty destrukcyjne

85,00 

Wybrane zagadnienia prawne, kryminologiczne i społeczne

Opis

Monografia stanowi interdyscyplinarne opracowanie niezwykle złożonego problemu badawczego odnoszącego się do zjawiska tzw. sekt destrukcyjnych. Autor podjął próbę analizy zagadnienia ze stanowiska prawno-publicznego w kontekście ochrony praw podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do wolności sumienia i wyznania oraz jego ochrony, socjologiczno-religioznawczej wykładni semantycznej, a także z perspektywy etiologiczno-psychologicznej oraz kryminologiczno-jurydycznej. (…) Praca ta – to zarówno rzetelne, jak i czytelne kompendium wiedzy o aktywności sekt w ogóle i ich destrukcyjnym, społeczno-patologicznym oddziaływaniu zarówno na jednostkę, jak i społeczeństwo, zawierające wskazanie uregulowań de lege lata i postulatów de lege ferenda dotyczących „(…) możliwości wzmacniania, doskonalenia instrumentów profilaktyki, prewencji i reakcji w stosunku do szkodliwych przejawów funkcjonowania rozlicznych grup i wspólnot sekciarskich” Z recenzji dr hab. Macieja Szostaka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Książka składa się z czterech rozdziałów:

I. Wolność sumienia i wyznania oraz inne wolności, z których korzystają tzw. sekty. Prawna ochrona wolności.

II. Między religią a sektą. Sekta destrukcyjna i próba jej umiejscowienia w obszarze zjawisk społecznie negatywnych.

III. Przyczyny popularności sekt oraz wybrane problemy związane z członkostwem w nich i ich opuszczaniem.

IV. Odpowiedzialność karna i przestępczość związana z działalnością sekt destrukcyjnych w Polsce oraz jej przeciwdziałanie.

Zakończenie. Bibliografia.

Dodatkowe informacje

Waga0.82 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania