Testament wspólny jako przedmiot regulacji w prawie polskim i niemieckim

44,00 

Opis

Monografia jest opracowaniem w którym dokonano porównania sposobów unormowania instytucji testamentu wspólnego na gruncie prawa polskiego (art.942 k.c.) oraz prawa niemieckiego (§- 2272 BGB), w celu przedstawienia propozycji regulacji testamentu wspólnego w prawie polskim, z uwzględnieniem projektu Zespołu Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Przedstawiono pojęcie i istotę testamentu wspólnego, ograniczenie swobody podejmowania rozrządzeń wspólnie z innym spadkodawcą, skutki prawne podjęcia rozrządzeń wbrew istniejącym ograniczeniom, korespektywność rozrzą-dzeń testamentu wspólnego, a także instrumenty prawne służące ochronie zaufania spadkodawców podejmujących wspólne rozrządzenia korespektywne. Każdy rozdział kończy się uwagami de lege ferenda.

Dodatkowe informacje

Waga0.56 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania