Wybrane aspekty marketingu holistycznego- perspektywa odbiorców

10,00 

Opis

Głównym celem opracowania było zidentyfikowanie i poddanie analizie opinii, potrzeb, preferencji i oczekiwań adresatów działań marketingowych dotyczących ich zakresu i formy w kontekście potencjalnych możliwości implementacji przez oferentów holistycznej orientacji marketingowej. Szczególnie skupiono się na dwóch grupach odbiorców, jakimi są: 1) nabywcy finalni jako adresaci i potencjalni współtwórcy wartości kreowanych w ramach marketingu zewnętrznego; 2) pracownicy jako adresaci i potencjalni współtwórcy wartości kreowanych w ramach wewnętrznego i zewnętrznego marketingu personalnego. Książka ma charakter teoretyczno-empiryczny i stanowi podsumowanie pracy naukowo-badawczej autorki w okresie 2006-2014 eksponującej punkt widzenia odbiorców jako głównych weryfikatorów przydatności działań marketingowych stosowanych przez oferentów w Polsce. Składa się ze wstępu i ośmiu rozdziałów merytorycznych oraz zakończenia.

 

Dodatkowe informacje

Waga0.35 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania