Fenomen „państw upadłych” w świetle prawa międzynarodowego

20,00 

Opis

Pojęcie „państwa upadłego” zostało po raz pierwszy użyte w artykule G. Helmana i S. Ratnera „ Anarchy Rules: Saving Failed States”, który został opublikowany w „Foreign Policy” w 1993r. Niestety termin „państwo upadłe” jest szkodliwym pojęciem. Lepiej byłoby nazwać takie państwa mianem państw niestabilnych, wrażliwych lub w stanie kryzysu. W Polskiej doktrynie pojawiła się nazwa „państwa dysfunkcyjne” W monografii zostaną wyjaśnione motywy leżące u podstaw takich propozycji. Państwa uznawane za upadłe stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz jedną z głównych przyczyn kryzysów humanitarnych, a co za tym idzie, naruszeń praw człowieka. Monografia składa się z pięciu rozdziałów, zakończenia i bibliografii.

I. Podmiotowość w prawie międzynarodowym.

II. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego

III. Cechy charakterystyczne „państw upadłych”

IV. Wyzwania stojące przed prawem międzynarodowym i społecznością międzynarodową

V. Możliwe rozwiązania problemu „państw upadłych”.

Zakończenie, bibliografia.

Dodatkowe informacje

Waga0.45 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania