Filozofia prawa

60,00 

Opis

Z tekstu Autora: „W książce charakteryzuję podstawowe problemy związane z tworzeniem, stosowaniem, wykładnią prawa oraz metodologią nauk prawnych. Stanowi ona z jednej strony syntezę moich wcześniejszych poglądów, z drugiej – jest podsumowaniem wyników badań z ostatnich lat. Książka nie ogranicza się do analizy problemów prawa wewnętrznego. W pracy podjęto również próbę charakterystyki podstaw filozoficznych prawa międzynarodowego i unijnego oraz związanych z tym problemów konstytucyjnych. Książkę starałem się napisać w taki sposób, by mogła również służyć jako podręcznik z zakresu teorii i filozofii prawa” Lech Morawski

Część pierwsza SPÓR O POJĘCIE PRAWA

I. Społeczeństwa nowoczesne i ponowoczesne.

II. Pozytywistyczna definicja prawa.

III. Prawo naturalne.

IV. Prawo jako technika i prawo jako rozmowa.

V. Prawo w praktyce społecznej współczesnych państw.

VI. Elementy teorii źródeł prawa.

VII. Liberalizm, komunitaryzm i republikanizm.

VIII. Prawo międzynarodowe.

IX. Prawo unijne.

Część druga STOSOWANIE PRAWA

X. Model sylogistyczny i argumentacyjny stosowania prawa.

XI. Doktryna pasywizmu i aktywizmu sędziowskiego.

XII. Zasady prawa i inne standardy.

XIII. Precedens sądowy.

XIV. Wykładnia prawa.

XV. Proces sądowy i ADR-y.

Część trzecia PAŃSTWO PRAWA

XVI. Spory o państwo prawa.

Część czwarta O NAUCE PRAWA

XVII. Spory o status naukowy filozofii prawa i innych nauk prawnych.

Dodatkowe informacje

Waga0.60 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania