Granice badań oskarżonego w celach dowodowych

17,00 

Opis

Rozwój nauki i techniki daje kryminalistyce, medycynie sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej nowe metody pozwalające na ustalenie stanu faktycznego na potrzeby procesu karnego. W pracy Autor stara się odpowiedzieć na kilka pytań: czy uzyskiwanie dowodów od oskarżonego oraz ich wykorzystanie jest obwarowane należytymi gwarancjami i nie prowadzi do uprzedmiotowienia oskarżonego, czy poddawanie organizmu oskarżonego czynnościom dowodowym i wykorzystanie ich wyników ma swoje granice prawne?

Monografia  składa się z ośmiu rozdziałów.

I. Pojęcie, systematyka i istota badań oskarżonego w procesie karnym.

II. Reguła nemo se ipsum accusare tenetur jako ograniczenie badań oskarżonego.

III. Prawo do prywatności jako ograniczenie badań oskarżonego.

IV. Przeprowadzanie badań za zgodą oskarżonego i bez jego zgody.

V. Granice przeprowadzania badań niepołączonych z naruszeniem integralności ciała.

VI. Badania psychologiczne i psychiatryczne.

VII. Badania połączone z dokonaniem zabiegów na ciele oskarżonego.

VIII. Podsumowanie i wnioski końcowe.

Dodatkowe informacje

Waga0.98 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania