Kodeks karny skarbowy.

5,00 

Przegląd problematyki.

Opis

Omawiany kodeks składa się ze 191 artykułów i podzielony jest na tytuły, które wyodrębniają trzy zasadnicze grupy przepisów.

Pierwszy tytuł zawiera przepisy materialnoprawne, podzielone na dział pierwszy (część ogólną) i dział drugi (część szczególną),  a zakończone objaśnieniem wyrażeń ustawowych.

W tytule drugim zawarto regulacje prawno procesowe. Prawo karne procesowe jest działem prawa karnego skarbowego, który określa naczelne zasady procesu karnego skarbowego, postępowanie przed organami powołanymi do ścigania przestępstw i wykroczeń skarbowych. Tytuł ten składa z sześciu działów, działy zbudowane są z rozdziałów.

W tytule trzecim, zbudowanym z dwóch działów, ujęte są przepisy wykonawczego prawa karnego skarbowego. Przepisy te regulują kwestie związane z wykonaniem prawomocnych rozstrzygnięć o karach i środkach karnych orzeczonych przez sąd.

Dodatkowe informacje

Waga0.25 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania