Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet-ustrój, kompetencje, funkcjonowanie

10,00 

Opis

Książka stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe opracowanie poświęcone Komitetowi ONZ do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Jest to najważniejszy międzynarodowy organ monitorujący stan przestrzegania praw kobiet na świecie, utworzony na mocy konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, której stroną jest również Polska. Publikacja w sposób syntetyczny prezentuje ustrój Komitetu, jego kompetencje i zasady funkcjonowania. Główna część pracy została poświęcona analizie instrumentów kontroli, którymi dysponuje Komitet – systemu sprawozdań państw-stron, instytucji skargi indywidualnej oraz instytucji postępowania wyjaśniającego. Omówienie zagadnień teoretycznych zilustrowano licznymi przykładami z ponad 30-letniego dorobku tego organu. Książka adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką międzynarodowej ochrony praw człowieka. Stanowi wartościową pomoc dla organów administracji rządowej zaangażowanych w proces przygotowania sprawozdań dla komitetu oraz innych podmiotów biorących udział w procesie kontroli, w szczególności organizacji pozarządowych.

Dodatkowe informacje

Waga0.25 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania