Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi

5,00 

Opis

Swoboda decyzyjna jest ważnym czynnikiem podejmowanych wyborów, w tym wyborów gospodarczych, dokonywanych w procesie zarządzania grupami kapitałowym.
W pierwszym rozdziale zawarto opis podmiotowego obiektu badań. Omówiono składniki realne tworzące grupy kapitałowe. Opisy składników realnych zawierają charakterystykę przedsiębiorstwa i spółek kapitałowych.
W drugim rozdziale wyłoniono problem swobody decyzyjnej i jej związek z procesem zarządzania, omówiono jej cechy i funkcje.
W rozdziale trzecim przedstawiono metodę badania swobody decyzyjnej, istniejącej w zarządzaniu grupami kapitałowymi
Czwarty rozdział omawia ukształtowanie swobody decyzyjnej w praktyce zarządzania grupami kapitałowymi – wyniki badań empirycznych. Uzyskane w badaniach dane zamieszczono na załączonej płycie CD.
Piąty rozdział rozprawy omawia cele, środki i skutki rekonfiguracji swobody decyzyjnej w grupach kapitałowych – podejście projektowe.

Dodatkowe informacje

Waga0.81 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania