Opiniowanie pismoznawcze w sprawach testamentowych

42,00 

Opis

Zasadniczą cechą opiniowania naukowego jest jasne sformułowanie zasad, które wywodzą się zarówno z macierzystej nauki eksperta, jak i ze szczególnych wymagań zleceniodawcy. Kryminalistyczne badania pismoznawcze, pojmowane jako dyscyplina naukowa, umożliwiają naukowe wyjaśnianie faktów jednostkowych, czyli naukowe rozwiązywanie problemów stawianych ekspertom przez organy procesowe. Owe wyjaśnianie faktu jednostkowego ma postać rozumowania indukcyjnego. By nauka ręczyła za owo rozumowanie swym autorytetem muszą zostać spełnione następujące założenia:
— podstawę wyjaśnienia muszą stanowić prawa nauki, czyli zdania wyrażające sądy o prawidłowościach
— zbieranie danych, umożliwiających tworzenie przesłanek, przebiegać powinno z zastosowaniem metod o znanej trafności i niezawodności
— operowanie przesłankami (rozumowanie eksperta) winno przebiegać według znanych nauce i akceptowanych przez nią schematów.
Natomiast wartość dowodową opinii pismoznawczej wyznaczają kwalifikacje i doświadczenie biegłego, oprzyrządowanie jego laboratorium badawczego, pozycja problemu badawczego w strukturze faktów procesowych, spójność oraz logika wewnętrzna opinii, jak i wartość diagnostyczna samej ekspertyzy. Ekspertyza pisma ręcznego uchodzi za jedną z najtrudniejszych spośród ekspertyz kryminalistycznych. Człowiek nie pisze identycznie, choć pisze indywidualnie – odmiennie od każdego innego człowieka.

Rozdział 1 Przedmiot i zakres ekspertyzy. Testament jako dokument obrazujący czynność prawną mortis causa na gruncie polskiego kodeksu cywilnego.
Rozdział 2 Szczególne problemy identyfikacyjne, jakie napotyka biegły pismoznawca w procesie ekspertyzy testamentów.
Rozdział 3 Kwalifikacje biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy pismoznawcze
Rozdział 4 Badania praktyki
Wnioski podsumowujące. Bibliografia. Orzecznictwo sądowe. Akty prawne. Netografia

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dodatkowe informacje

Waga0.51 kg
Autor / redakcja naukowa

Liczba stron

Rok wydania