Wstęp do prawoznawstwa

37,00 

SKU: W-661 Kategoria:

Opis

Wstęp do prawoznawstwa albo wstęp do nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, metodami stosowanymi w tych naukach oraz elementarnymi instytucjami i zasadami prawa. Studiujących uprzedzić należy, że niniejszy podręcznik jedynie uzupełnia, a nie zastępuje wykład, stąd jego opanowanie nie gwarantuje zdania egzaminu. Niniejszy podręcznik, podobnie jak poprzednie wydania, zawiera szereg zmian i uzupełnień, które odnoszą się przede wszystkim do „Zasad techniki prawodawczej”, które zostały znowelizowane w 2015 roku.
Wydanie XVII

Dodatkowe informacje

Rok wydania

Autor / redakcja naukowa

Oprawa

Format

Liczba stron