Prawo wyznaniowe

29,00 

Wspólnoty religijne i ich osoby prawne

Opis

Prawo kościelne rodzi się wraz z chrześcijaństwem, a jego – mniej lub bardziej swobodny rozwój w materii kościelnej i w sprawach doktryny wiary – związany jest z kształtowaniem się stosunków pomiędzy państwem a Kościołem Katolickim. Zamiarem autorki jest przekazanie ad usum  części, merytorycznie poszeregowanych, norm polskiego prawa wyznaniowego, opatrzonych krótkim komentarzem  i wzbogaconych – być może przydatnych w praktyce stosowania prawa – wzorów wniosków, projektów schematów normatywnych i propozycji innych dokumentów. […]

Rozdział I. Gwarancje wolności religijnej i działalność publiczna związków wyznaniowych.

Rozdział II. Tryb rejestrowy, związki wyznaniowe i inne podmioty wpisane do rejestru oraz organ rejestrowy.

Rozdział III. Kościół katolicki i jego osoby prawne.

Rozdział IV. Osobowość  prawna innych związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych w regulacjach indywidualnych.

 

Dodatkowe informacje

Waga0.45 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania