Administracyjnoprawna ochrona dziecka

38,00 

Ochrona dobrostanu psycho-somatycznego

Opis

Prawo do życia i ochrony zdrowia jest elementarnym prawem człowieka, uznanym i chronionym zarówno w prawie krajowym, jak i międzynarodowym. Jakkolwiek dziecko jest podmiotem wszystkich praw i wolności konstytucyjnych, co oznacza, że przysługuje mu prawo do ochrony zdrowia statuowane w art. 68 ust. 1 Konstytucji, to w świetle standardu płynącego z art. 68 ust. 3 polskiej ustawy zasadniczej, opieka zdrowotna nad dzieckiem, której gwarantem są władze publiczne, powinna zyskać wymiar szczególny. Życie i zdrowie dziecka są bowiem dobrami wyjątkowo cennymi zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
Publikacja została pomyślana jako głos w dyskusji nad aktualnym stanem ochrony zdrowia dziecka, ukształtowanej przez normy prawa administracyjnego i w jego ramach realizowanej. W ślad za przyjętą przez WHO definicją zdrowia, dobrostan ujmowany jako stan optymalny, który posiada swój wymiar zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Rekonstrukcja instrumentów prawa chroniących zdrowie, musi się zatem odnosić do obu przywołanych komponentów. Proponowane ujęcie problematyki zostało podyktowane zamiarem przeprowadzenia analizy przepisów prawa administracyjnego, będącego odpowiedzią na konstytucyjny obowiązek władz publicznych zapewnienia dzieciom szczególnej opieki zdrowotnej.

Dodatkowe informacje

Waga0.42 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania