Spójność i ciągłość podstawowych aktów planowania przestrzennego gminy

37,00 

Aspekty prawne

Opis

Powstanie opracowania Spójność i ciągłość podstawowych aktów planowania przestrzennego gminy. Aspekty prawne wynikało z potrzeby głębszej refleksji nad zasadami prawa planowania przestrzennego: ich podstawami aksjologicznymi, sposobem sformułowania, funkcją, znaczeniem, współzależnościami i praktycznym zastosowaniem. Istnieją pewne idee towarzyszące planowaniu przestrzennemu (spójność i ciągłość), które nie zostały wyraźnie sprecyzowane w sposób normatywny, lecz które mają na tyle silne uzasadnienie aksjologiczne i na tyle istotne znaczenie, że mogą pretendować do miana zasad prawa planowania przestrzennego. Przyjęte pole badawcze obejmowało przejawy stosowania idei spójności oraz idei ciągłości w podstawowych aktach planowania przestrzennego gminy (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), w szczególności w ich treści, formie graficznej i w sposobie przeprowadzania procedury opracowywania i uchwalania, a także relację pomiędzy tymi aktami. Analiza cech spójności i ciągłości oraz przykładów ich zastosowania w odniesieniu do podstawowych aktów planowania przestrzennego gminy pozwoliła na pozytywną weryfikację tezy, że spójność i ciągłość są zasadami prawa planowania przestrzennego mającymi zastosowanie do powyższych aktów.

Książka jest adresowana do wszystkich zajmujących się naukowo lub zawodowo problematyką prawa planowania przestrzennego.

Dodatkowe informacje

Waga0.39 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania