Zarządzanie jakością

55,00 

Opis

Rosnące tempo zmian będące naturalną konsekwencją zachodzących procesów globalizacyjnych implikuje konieczność ciągłego doskonalenia nie tylko wszelkich obszarów funkcjonowania biznesu ale również instrumentarium wspomagającego dążenie do doskonałości organizacyjnej.

Książka stanowi kompendium najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością.

I. Jakości – pojęcie, koszty, planowanie.
II. Zarządzanie jakością – geneza, ewolucja, podejście kompleksowe.
III. Współczesne rozwiązania w zakresie kompleksowego zarządzania jakością.
IV. Instrumentarium wykorzystywane w procesie doskonalenia jakości.
V. Modele zarządzania jakością, rozwiązania standaryzacyjne. Zakończenie. Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel.

Dodatkowe informacje

Waga0.69 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania