Związki partnerskie

10,00 

Debata na temat projektowania zmian prawnych

Opis

Wprowadzenie (Marek Andrzejewski, Zbigniew Kuniewicz). Jacek Leoński Związki partnerskie w perspektywie socjologicznej teorii zaufania. Zdzisław Kroplewski Tożsamość człowieka a związki partnerskie. Aspekt filozoficzno-psychologiczny. Krzysztof Wojtkiewicz Związki partnerskie jako problem teologiczny i duszpasterski. Paulina Pilch Instytucjonalizacja związków partnerskich w Europie – kilka uwag o historii zjawiska, modelach obowiązujących regulacji oraz Unii Europejskiej. Tadeusz Smyczyński  Małżeństwo – konkubinat – związek partnerski. Andrzej Mączyński Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji związków homoseksualnych.  Tomasz Sokołowski Dobro dziecka wobec rzekomego prawa do adopcji. Janusz Gajda „Adopcja” przez pary homoseksualne. Aspekty prawne. Piotr Kasprzyk Wybrane problemy związane z rejestracją związków partnerskich w krajach europejskich. Joanna Haberko Dopuszczalność stosowania technik wspomaganego medycznie rozrodu w przypadku związków partnerskich – de lege lata i de lege ferenda. Małgorzata Łączkowska Charakter prawny rejestrowanego związku partnerskiego w świetle polskich projektów regulacji. Piotr Mostowik Brak „strasburskiego” bądź „brukselskiego” obowiązku instytucjonalizacji pożycia osób tej samej płci oraz regulacji związku partnerskiego kobiety i mężczyzny. Małgorzata W. Greßler Przedsiębiorstwo rodzinne osób pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim w prawie niemieckim. Piotr Telusiewicz Próby prawnego uregulowania tzw. relacji partnerskiej jako „przemytnik” do grupy relacji rodzinno-prawnych w kontekście prawnych aspektów znaczenia zwrotu „rodzinny”.

Dodatkowe informacje

Waga0.44 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania