Ewolucja przywództwa – kierunki, trendy, wyzwania

46,00 

Opis

Głównym celem niniejszej książki jest przedstawienie zjawiska przywództwa z perspektywy jego ewolucji oraz próba określenia kierunków jego rozwoju  i wyzwań jakie przed nim stoją. Zawartość merytoryczna składa się z pięciu rozdziałów i stanowi efekt studiów literaturowych, analizy dostępnych wyników badań, obserwacji otoczenia oraz wielogodzinnych dyskusji. Rozdział pierwszy poświęcono rozważaniom dotyczącym psycho-dynamicznego ujęcia przywództwa, które odchodzi od klasycznych teorii opartych na osobowości, kompetencjach czy stylu. W rozdziale drugim zaprezentowano refleksje dotyczące przywództwa transformacyjnego, ukierunkowanego na podejmowanie działań motywacyjnych, umożliwiających pracownikom wychodzenie poza  ich własne ograniczenia. Bardzo ważnym rozdziałem jest ten poświęcony aspektom etycznym przywództwa oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, jako konsekwencji etycznej postawy lidera. Rozważania kończą się rozdziałem, w którym autorzy skupili się na doskonaleniu praktyk przywódczych.

Dodatkowe informacje

Waga0.40 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania