Ustrojowoprawny charakter Senatu RP na euroamerykańskim tle i postulaty zmian

46,00 

Opis

Pozycja ustrojowa Senatu Rzeczypospolitej Polskiej niezmiennie stanowi przedmiot badań polskiej doktryny prawa konstytucyjnego. Senat RP cieszy się pełnią demokratycznej legitymizacji władzy. Polski model parlamentaryzmu oparty jest na zasadzie podwójnej reprezentacji integralnej, co oznacza, że Senat w sposób równie pełny jak Sejm, reprezentuje cały naród.
CZĘŚĆ I
FUNKCJE I UPRAWNIENIA SENATU RP
Michał Bartoszewicz   Udział Senatu w procedurze zmierzającej do przeprowadzenia referendum. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki ustrojowej
Stanisław Bożyk, Joanna Kowalewska   Udział Senatu RP w realizacji funkcji ustrojodawczej parlamentu
Angelika Ciżyńska – Pałosz   Udział Senatu RP w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Paweł Kuczma   Senackie wysłuchanie publiczne
Agnieszka Łukaszczuk   Kształtowanie pozycji ustrojowej Senatu w II Rzeczypospolitej
Małgorzata Masternak-Kubiak   Zasada kadencyjności Senatu
Beata Stępień-Załucka   Konstytucyjna regulacja wyborów do Senatu RP
Damian Wicherek   Aktywność Senatu RP w procesie ustawodawczym w latach 1989–2019
CZĘŚĆ II
WIZJE REFORM SENATU RP
Olga Kazalska   Propozycje zreformowania Senatu w doktrynie i programach partii politycznych
Małgorzata Madej   Koncepcja Senatu jako „izby samorządowej” a udział przedstawicieli samorządu regionalnego i lokalnego w Senacie
Justyna Michalska   Polski bikameralizm w XX w. i w przyszłości
Michał Zieliński   Nowy model Senatu, czyli Senat jako izba debaty
CZĘŚĆ III
SENAT W PRAKTYCE USTROJOWEJ WYBRANYCH PAŃSTW
Jerzy Jaskiernia   Funkcje drugiej izby parlamentu w państwie federalnym na przykładzie Senatu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Monika Haczkowska   Senat Republiki Włoskiej – struktura i funkcjonowanie
Andrzej Pogłódek   Rada Państwa w systemie ustrojowym Republiki Słowenii
Maciej Serowaniec   Modele kontroli spraw europejskich w drugich izbach parlamentów państw członkowskich UE
Ewa Tuora-Schwierskott   Pozycja ustrojowa Bundesratu jako wyższej izby parlamentu Republiki Federalnej Niemiec
Nota o Autorach i Redaktorach

Dodatkowe informacje

Waga0.45 kg
Autor / redakcja naukowa

, ,

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania