Aksjologia prawa zamówień publicznych

47,00 

Pomiędzy efektywnością ekonomiczną a instrumentalizacją

Opis

„Aksjologia prawa zamówień publicznych – pomiędzy efektywnością ekonomiczną a instrumentalizacją” jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografią naukową poświęconą problematyce wartości promowanych, realizowanych i chronionych na gruncie prawa zamówień publicznych. Autor analizuje podstawę aksjologiczną omawianej regulacji z perspektywy zarówno prawa Unii Europejskiej, jak i prawa krajowego, omawiając ewolucję zamówień publicznych od prostej procedury zakupowej do instrumentu polityki społeczno-gospodarczej państwa, realizującego cele strategiczne. Jednocześnie Autor odpowiada na pytania, czy tak postrzegana instrumentalizacja prawa zamówień publicznych może być traktowana jako zjawisko pozytywne oraz czy nie zaburza efektywności ekonomicznej udzielanych zamówień. Omawiając status zasady Best Value for Money Autor wskazuje, że zamówienia publiczne mogą realizować cele strategiczne związane ze zrównoważonym rozwojem, stając się instrumentem polityki państwa kształtującym wspólne dobro, odpowiadając na wyzwania XXI w. Monografia porusza również kwestie związane z zastosowaniem nowych technologii w zamówieniach publicznych oraz wskazuje na potencjalne konflikty między wartościami występującymi na gruncie omawianej regulacji. Autor, będący uznanym w Polsce, jak i Unii Europejskiej, praktykiem i teoretykiem prawa zamówień publicznych, wskazuje, że odpowiednio uregulowane i stosowane prawo zamówień publicznych może w istocie stanowić umowę społeczną na miarę XXI w. i czasów globalizacji.

Rozdział I. Pojęcie wartości w prawie zamówień publicznych

Rozdział II. Wartości w prawie pierwotnym Unii Europejskiej a regulacja prawna zamówień publicznych

Rozdział III. Konkretyzacja wartości prawa zamówień publicznych w prawie wtórnym Unii Europejskiej

Rozdział IV. Legal compliance w prawie zamówień publicznych

Rozdział V. Uczciwa konkurencja w prawie zamówień publicznych

Rozdział VI. Zrównoważony rozwój w prawie zamówień publicznych

Rozdział VII. Efektywność ekonomiczna w prawie zamówień publicznych

Zakończenie Bibliografia Wykaz aktów prawnych Wykaz orzecznictwa

 

Dodatkowe informacje

Waga0.57 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania