Etyczny kontekst marketingu produktów spożywczych

5,00 

Opis

W książce omówiono wyniki badań dotyczących postrzegania przez adresatów oferty produktowej nieetycznie postępujących producentów i handlowców. Szczególną uwagę zwrócono na działania związane z samym produktem i jego marketingowymi atrybutami oraz z jego reklamowaniem. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów i zakończenia.

I. Marketing etyczny i jego odwrotność.

II. Nabywcy finalni jako podmioty nieetycznych działań marketingowych producentów.

III. Postrzeganie producentów w kontekście poziomu etyki podejmowanych przez nich działań marketingowych.

IV. Postrzeganie handlowców w kontekście poziomu etyki podejmowanych przez nich działań marketingowych.

V. Kształtowanie emocjonalnej lojalności nabywców finalnych poprzez inspirowanie ich aktywności prosumpcyjnej na rynku produktów spożywczych.

Dodatkowe informacje

Waga0.30 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania